bedrijfsportret
Bedrijfsportret
werkkalender
Werkkalender
excursies
Excursies
fotoboek
Fotoboek
route
Route
nieuws
Nieuws

Werkkalender

Henri's werkkalender
Elk seizoen vertelt Henri Albers over zijn werkzaamheden in en rond Boomgaard Bokhoven.

Zomer 2013
De maanden juli en augustus waren heel erg warm en dus hebben we enkele keren beregend.
Beregening in de biologische fruitteelt is "spelen met vuur", omdat je heel gemakkelijk, door het gewas nat te maken, een schurftinfectie kunt opwekken.
In het geval van droogteberegening kiezen we daarom het tijdstip zodanig dat het risico op een schurftinfectie zo klein mogelijk is. Dat betekent beregenen in de nanacht en vroege ochtend als het gewas toch al nat is van de dauw en er voor de dag daarna wind wordt voorspeld. De minimale bladnatduur om tot een infectie te komen wordt dan niet bereikt.
Daarnaast kan bij extreme instraling kan ook verbranding van de vruchten optreden. De buitenlaag van de appels aan de zonkant wordt dan als het ware gekookt, wat later leidt tot bruine en zwarte plekken op de appels. Bij deze extreme instraling, vaak samengaand met temperaturen boven de 30 graden en een luchtvochtigheid van 40-50 %,is de remedie om enkele uren op het midden van de dag te beregenen om om zo het gewas te koelen en de luchtvochtigheid tijdelijk te verhogen. Wij doen dat met grondwater wat dan nog behoorlijk koud is. Ook hier geldt dan weer op tijd stoppen, zodat het gewas voldoende lange tijd droog kan blijven, voordat de volgende nacht met dauw zich weer aandient.

Maandoverzicht
Bekijk ook vorige afleveringen en foto's uit de werkkalender van Henri.
Voorgaande maanden

home

Home | Contact